Pravidla soutěží


1. Provozovatelem a organizátorem soutěže je Zdeněk Günther, IČ 45078581, se sídlem Beroun, Havlíčkova 5, PSČ 266 01.
2. Doba trvání soutěže je vždy stanovena u konkrétní soutěže v jejím popisku.
3. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen "Účastník"). Cena se výherci nepředá v případě, že bude zjištěno spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Účastník soutěže může přidat pouze jeden soutěžní komentář. Účastník, který přidá dva a více komentářů bude ze soutěže automaticky vyřazen. Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.